1. Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Văn Nghĩa

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0914642109

  • Bùi Minh Hưng

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0974872688

  1. Uỷ ban nhân dân
   • Bùi Trung Hiếu

    Chức vụ: Chủ tịch UBND

    SĐT: 0912992395

   • Bùi Đức Tuệ

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

    SĐT: 0974612429

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Nguyễn Anh Tuấn

     Chức vụ: Công chức TP-HT

     SĐT: 0353426466

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Phạm văn Tuế

      Chức vụ: Công chức VH, TT, TT

      SĐT: 0936138468

     • Lại Thị Lê

      Chức vụ: Công chức LĐTB&XH

      SĐT: 0862120968

     1. Công an xã
      • Hà Văn Phú

       Chức vụ: Phó Trưởng Công an

       SĐT: 0918381987

      • Nguyễn Văn Minh

       Chức vụ: Trưởng Công an

       SĐT: 0943125968

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Phạm Duy Tiên

       Chức vụ: Công chức ĐC, XD, GT, CT

       SĐT: 0975878876

      • Hoàng Hoa Cương

       Chức vụ: Công chức Địa chính, TNMT

       SĐT: 0947265262

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Phạm Thị Út Hà

       Chức vụ: Văn phòng UBND, NV, TQ

       SĐT: 0975435515

     4. Trạm y tế xã
      • Nguyễn Công Huy

       Chức vụ: Trưởng trạm

       SĐT: 0988824767

      • Phùng Thị Mùi

       Chức vụ: Phó Trưởng trạm

       SĐT: 0987664079

     5. BCH quân sự xã
      • Nguyễn Quang Luyện

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

       SĐT: 0963286278

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Khúc Thị Hồng Thắm

       Chức vụ: Công chức kế toán - NS

       SĐT: 0948525386

   2. Thôn Đồng Thanh
    • Nguyễn Đức Hiển

     Chức vụ: Trưởng thôn Đồng Thanh

     SĐT: 0902184771

    1. Thôn Dinh
     • Nguyễn Thanh Bình

      Chức vụ: Trưởng thôn Dinh

      SĐT: 0988150682

    2. Thôn Tú Linh
     • Nguyễn Đức Xuyền

      Chức vụ: Trưởng thôn Tú Linh

      SĐT: 0912839719

     • Nguyễn Quốc Việt

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

    3. Thôn Trường Mại
     • Lê Văn Chính

      Chức vụ: Trưởng thôn Trường Mại

      SĐT: 0374098445

     • Lê Văn Đoán

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

    4. Thôn Tân Quán
     • Vũ Văn Tuyến

      Chức vụ: Trưởng thôn Tân Quán

      SĐT: 0904041952

     • Nguyễn Quang Thức

      Chức vụ: Bí thư chi bộ